Nasza firma 

Kilka słów o nas

Jesteśmy firmą świadczącą usługi kompleksowego zarządzania i administrowania nieruchomościami na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych, nieruchomości komercyjnych, budynków z lokalami na wynajem oraz budynków z czynszem regulowanym.

Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu/administrowaniu:

  • nowymi budynkami gdzie podstawą działań jest realizacja uprawnień właścicieli wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji;
  • starszymi budynkami, w których prawidłowo prowadzona gospodarka remontowa jest podstawą poprawy jego funkcjonalności i stanu technicznego.

Naszym priorytetem jest realizacja potrzeb właścicieli , zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z budynku, a także osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości. Wyznaczamy wysokie standardy pracy, które przekładają się na profesjonalne i jednocześnie otwarte relacje z mieszkańcami Wspólnot, Zarządami oraz kontrahentami. W celu usprawnienia pracy korzystamy z profesjonalnego oprogramowania oraz wprowadzamy innowacyjne rozwiązania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania wspólnoty.

 
 
 
 
Dostępność poza godzinami biurowymi
W celu maksymalnego ułatwienia kontaktu z właścicielami i użytkownikami nieruchomości oferujemy pełnienie ustalonych dyżurów
Bycie najlepszym zobowiązuje
Jesteśmy liderem na lokalnym rynku Zarządzania Nieruchomościami. Od samego początku cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta.
Współpracujemy z najlepszymi
Firmy z którymi współpracujemy w zakresie obsługi nieruchomości wyróżniają się fachowością oraz atrakcyjnymi cenami świadczonych usług

Misja Firmy i działalność operacyjna

Ocena inwestycji przez nabywców coraz częściej nie kończy się na zakupie mieszkania. Każdy właściciel oczekuje aby jego nieruchomość zarządzana była przez zespół profesjonalistów, którzy swoją fachowość przełożą na najwyższą jakość zachowując jednocześnie niski koszt utrzymania. Działając na zasadzie skali mamy największe możliwości w odniesieniu do atrakcyjności ofert na wykonanie określonych prac. Zarządzane przez nas Wspólnoty cyklicznie poddawane są ekspertyzom, opiniom, ocenom mającym na celu obniżenie kosztów utrzymania (np. zmniejszenie zmówionej mocy cieplnej, grupowy zakup energii elektrycznej, zapytania ofertowe na zakres prac dotyczący kilku wspólnot).

Zakres czynności

Doradzamy w zakresie egzekwowania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na budynkach. Proponujemy sposoby dochodzenia roszczeń (negocjacja z deweloperem/droga sądowa). Koordynujemy kontrole budynków w szczególności pod kontem ujawniania ewentualnych wad i usterek. Prowadzimy rozmowy z deweloperami w sprawie ich usunięcia, a w razie konieczności doradzamy skierowanie sprawy do sądu. Porady dotyczą zarówno części wspólnej nieruchomości jak również sposób egzekwowania rękojmi i gwarancji za wady w poszczególnych lokalach.