08-12-12

Choć pojęcie Wspólnota Mieszkaniowa oficjalnie funkcjonuje od momentu wejścia w życie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r, to ze współwłasnością mamy do czynienia odkąd stawaliśmy się współwłaścicielami nieruchomości. Na początku lat 90 XX wieku nastąpił rozkwit przedsiębiorstw p...

08-12-12

Choć pojęcie Wspólnota Mieszkaniowa oficjalnie funkcjonuje od momentu wejścia w życie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r, to ze współwłasnością mamy do czynienia odkąd stawaliśmy się współwłaścicielami nieruchomości. Na początku lat 90 XX wieku nastąpił rozkwit przedsiębiorstw p...

08-09-12

Ustawodawca w swoich celowych działaniach powinien być konsekwentny. Osiągniecie celu może powodować rewizje dalszej działalności. Błędem jest brak konsekwencji i zawracanie wpół drogi. Zarządca nieruchomości to jedne z trzech młodych zawodów rynku nieruchomości, powstałych jako uzupełnienie reformy u...

30-05-12

Wspólnota mieszkaniowa w dotychczasowym budynku spółdzielczym Po nowelizacjach przepisów spółdzielczych, dokonanych w latach 2005 i 2007, korzystna może się okazać zmiana sposobu zarządzania budynkiem, a konkretnie: przyjęcie zasad zarządzania i rozliczeń określonych w ustawie o własności lokali (...

13-05-12

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota powstaje z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości. Wspólnota powstaje z mocy prawa, dlatego do jej utworzenia nie jest potrzebna uchwała właści...

13-05-12

Informujemy, że od dnia 01.04.2012r. właściciele lokali obsługiwanych przez PM Zarządzanie Nieruchomościami mają 10% zniżki na usługi kosmetyczne i stylizacji paznokci w zakładzie kosmetycznym Stylizacja Paznokci – Ewelina Tarka z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej. Firma ta przystąpiła do program...

Konsultacja
Karolina Zaorska
+48 602 654 965
k.zaorska@pmzn.pl